Dzisiaj jest: niedziela 15 września 2019 r..  
   
  Imieniny obchodzą: Albin, Nikodem, Roland      
 
 Menu
Strona główna
O nas
Nasi Klienci
Świetlica środowiskowa
Programy i projekty
Godziny pracy
Rejony pracy socjalnej
Współpraca
Kontakt
Jak trafić
Pliki do pobrania
Inne strony
PARTNER KARTY DUŻEJ RODZINY
KOZIENICKA KARTA RODZINY
Aktualności
Klauzula Informacyjna RODO
Fotogaleria
KARTA DUŻEJ RODZINY
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Portal Empatia
Punkt bezpłatnej pomocy prawnej
Sprawozdania finansowe
 Świadczenia Rodzinne
PROGRAM DOBRY START
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Świadczenia Rodzinne
Zasiłek Rodzinny
Becikowe
Zasiłek Pielęgnacyjny
Świadczenie Pielęgnacyjne
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
Wymagane dokumenty
Za Życiem
 Fundusz Alimentacyjny
Fundusz Alimentacyjny
Wymagane dokumenty
Karta Dużej Rodziny

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą wydawane i przyjmowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozienicach
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 pokój nr 1
od 16 czerwca 2014 roku w godzinach pracy Ośrodka lub można je pobrać ze strony ministerstwa pod adresem:

Wniosek o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY

Instrukcja Składania wniosku o elektroniczną KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Elektroniczne złożenie wniosku o KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny

Rada Ministrów podjęła uchwałę z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu. Uchwała i rozporządzenie weszło w życie 16 czerwca 2014 roku.

Dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci bez względu na dochód w rodzinie zostanie wprowadzona Karta Dużej Rodziny, która będzie potwierdzeniem przyznanych w ramach programu uprawnień.

Rodzice otrzymają karty bezterminowo. Dzieci otrzymają karty do ukończenia 18 lat lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki, dzieci niepełnosprawne na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Celem programu jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie i wspieranie oraz zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.

Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych. W praktyce chodzi o zniżki za wstęp do instytucji podległych ministrom np. muzeów, instytucji wystawienniczych, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno-sportowych i innych.

Do programu mogą przystąpić także inne instytucje niż podległe ministrom, np. jednostki organizacyjne funkcjonujące na różnych szczeblach samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa prywatne.

Instytucje i przedsiębiorcy, którzy przystąpią do programu będą mogły wykorzystać w materiałach reklamowych lub informacyjnych znak Tu Honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

Partnerzy Program będzie realizowany przy współudziale gminy jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Karta będzie przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Karta będzie wydawana bezpłatnie, jednak w przypadku jej utraty, kradzieży lub zgubienia będzie wydawany duplikat za wniesieniem opłaty w wysokości 8,76 zł.

Zmiana danych w Karcie będzie wymagała wydania nowego dokumentu.

Wykaz uprawnień przyznawanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl i jest na bieżąco aktualizowany.
 
 
    © 2007 MGOPS Kozienice                                Administrator: Kamil Jurkiewicz                          Wszelkie prawa zastrzeżone !