Dzisiaj jest: czwartek 20 czerwca 2019 r..  
   
  Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafa?      
 
 Menu
Strona główna
O nas
Nasi Klienci
Świetlica środowiskowa
Programy i projekty
Godziny pracy
Rejony pracy socjalnej
Współpraca
Kontakt
Jak trafić
Pliki do pobrania
Inne strony
PARTNER KARTY DUŻEJ RODZINY
KOZIENICKA KARTA RODZINY
Aktualności
Klauzula Informacyjna RODO
Fotogaleria
KARTA DUŻEJ RODZINY
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Portal Empatia
Punkt bezpłatnej pomocy prawnej
Sprawozdania finansowe
 Świadczenia Rodzinne
PROGRAM DOBRY START
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Świadczenia Rodzinne
Zasiłek Rodzinny
Becikowe
Zasiłek Pielęgnacyjny
Świadczenie Pielęgnacyjne
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
Wymagane dokumenty
Za Życiem
 Fundusz Alimentacyjny
Fundusz Alimentacyjny
Wymagane dokumenty
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
Wniosek w formacie pdf:

Wniosek na Świadczenie Wychowawcze

Wniosek na Świadczenie Wychowawcze od 1 lipca 2019 r.Wnioski na nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2018 do 30 września 2019 r. można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w godzinach :

Poniedziałek od 7:30 do 16:30

Wtorek czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 14:30


Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, ePUAP a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci, aby uzyskać świadczenie wychowawcze musi być ustalone na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, chyba że :

- drugi z rodziców nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica zostało oddalone albo sąd zobowiązał jednego z rodziców do całkowitego utrzymania dziecka lub dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców.

W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie będzie ustalany dochód rodziny.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń takich jak: uzyskanie dochodu, zmiana liczby członków rodziny, wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej, zmiana miejsca zamieszkania lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba uprawniona do świadczenia jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie wychowawcze.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony spowoduje do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (Bez wyrównania)

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

(Bez wyrównania)

Szczegółowych informacji w zakresie świadczeń wychowawczych można uzyskać pod numerem telefonu 510 208 492 lub e-mail:
sw@opskozienice.plKOMUNIKAT

Program " Rodzina 500+ " na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci( Dz. U. z 2017 poz. 1851 ) będzie realizowany na terenie Gminy Kozienice przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej - Curie 3.Bliższych informacji można uzyskać telefonicznie : 510 208 492.

A także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Program Rodzina 500+

PROGRAM ,, RODZINA 500 PLUS'' - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 W GMINIE KOZIENICE

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł na dziecko i jest nieopodatkowane.

Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego tj. 800 zł netto na osobę w rodzinie i 1200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne. W okresie zasiłkowym tj. od 1 października 2018 do 30 września 2019 będą brane pod uwagę dochody za 2017 rok.

Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawał i wypłacał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3.

Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także z Funduszu Alimentacyjnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej sam będzie weryfikować czy dane są prawdziwe.

Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sad, chyba że : drugi z rodziców nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica zostało oddalone albo sąd zobowiązał jednego z rodziców do całkowitego utrzymania dziecka lub też dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieka naprzemienną obojga rodziców.

Świadczenie będzie wypłacane przelewem bądź w kasie MGOPS.
 
    © 2007 MGOPS Kozienice                                Administrator: Kamil Jurkiewicz                          Wszelkie prawa zastrzeżone !