Dzisiaj jest: niedziela 15 września 2019 r..  
   
  Imieniny obchodzą: Albin, Nikodem, Roland      
 
 Menu
Strona główna
O nas
Nasi Klienci
Świetlica środowiskowa
Programy i projekty
Godziny pracy
Rejony pracy socjalnej
Współpraca
Kontakt
Jak trafić
Pliki do pobrania
Inne strony
PARTNER KARTY DUŻEJ RODZINY
KOZIENICKA KARTA RODZINY
Aktualności
Klauzula Informacyjna RODO
Fotogaleria
KARTA DUŻEJ RODZINY
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Portal Empatia
Punkt bezpłatnej pomocy prawnej
Sprawozdania finansowe
 Świadczenia Rodzinne
PROGRAM DOBRY START
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Świadczenia Rodzinne
Zasiłek Rodzinny
Becikowe
Zasiłek Pielęgnacyjny
Świadczenie Pielęgnacyjne
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
Wymagane dokumenty
Za Życiem
 Fundusz Alimentacyjny
Fundusz Alimentacyjny
Wymagane dokumenty
Świetlica środowiskowa "Uśmiechnięte buźki"

Od stycznia 2004 roku przy MGOPS w Kozienicach od poniedziałku do piątku w godz. od 13-tej do 17-tej czynna jest świetlica środowiskowa "Uśmiechnięte buźki" - placówka wsparcia dziennego, skupiająca dzieci z rodzin niewydolnych, często wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Planowane cele zostały zrealizowane w stopniu zadawalającym. Dzieci mają zabezpieczoną opiekę oraz fachowe wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Zadaniem placówki jest pomoc dzieciom w wieku szkolnym. Aktualnie z zajęć korzysta 30 dzieci - uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu osiedla Energetyki. Dzieci korzystające ze świetlicy mają zapewnioną pomoc przy odrabianiu lekcji przez opiekunów grupy, pedagoga, wolontariuszy. Otrzymują pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów rodzinnych, szkolnych, osobistych i społecznych, wsparcie w motywacji do nauki i wyrównywanie deficytów szkolnych. Zarówno dzieci jak i ich rodzice mają możliwość korzystania w zajęciach warsztatowych organizowanych przez psychologa. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych codziennie otrzymują ciepły posiłek, napoje oraz słodycze.W początkowym okresie funkcjonowania świetlicy, uczestników było niewielu. Skromne wyposażenie nie było dla dzieci zachęcające. Odbywały się zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne. Zapewniono pomoc w odrabianiu lekcji. Dzięki uzyskanej dotacji finansowej zostało uzupełnione wyposażenie świetlicy o: komputer, gry, piłki oraz materiały do terapii. Praca oparta jest o stały plan zajęć, w którym przewidziany jest czas na posiłek, zajęcia zagospodarowywujące czas wolny dzieci, przyczym duży nacisk kładziemy na prawidłową realizację obowiązku szkolnego tj. pomoc przy odrabianiu lekcji, przygotowywaniu do nauki korzystając z pomocy 2-ch pracowników socjalnych, pedagoga i psychologa. W doborze zabaw, gier i ćwiczeń kierujemy się potrzebami dzieci oraz charakterem zaburzeń u niektórych z nich. W trakcie pracy z dziećmi zauważamy niejednokrotnie wiele przejawów nieprawidłowej reakcji emocjonalnej jak: agresja fizyczna i słowna, nadpobudliwość ruchowa, demonstracja złego zachowania, często izolowanie się od innych. Dlatego też zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologa i pedagoga przy zastosowaniu rużnych technik i metod pracy pozwalają na uwolnienie dzieci od napięć emocjonalnych.

W ramach zajęć dobrowolnych organizujemy:

1. zajęcia terapeutyczne (psycholog, pedagog)
2. zajęcia plastyczne, teatralne, sportowe
3. zajęcia na placu (gra w kosza, grilowanie)
4. organizowanie różnych imprez okolicznościowych, spotkań towarzyskich, doskonalenie umiejętności kulinarnych.

W okresie funckjonowania świetlicy zorganizowaliśmy dzieciom wycieczkę do Kazimierza Dolnego, zabawę andrzejkową i mikołaja. Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym organizowanym z okazji Dnia Solidarności Wszystkich Potrzebujących Pomocy i Dnia Wolontariatu.

Dzieci do świetlicy zgłaszają się: dobrowolnie, przez rodziców, pracowników socjalnych, kolegów, którzy namawiają swoich rówieśników do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych. Uczestnikami świetlicy są dziewczynki i chłopcy ze szkoły podstawowej i gimnazjum z rejonu osiedla Energetyki. Pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym, najczęściej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Naczelnym założeniem placówki jest właściwa realizacja potrzeb psychicznych i bytowych dzieci oraz odbudowanie poprawnych więzi w rodzinie. Dzięki wykorzystaniu pracy wielu fachowców jak: pedagoga, psychologa udało się zminimalizować rozmiar negatywnych zachowań dzieci, poprawić stosunek do nauki i prawidłowego komunikowania ze swoimi rówieśnikami. Dzieci nabywają umiejętności słuchania drugiej osoby i swobody wyrażania własnych uczuć i potrzeb. Rodzice natomiast nabywają umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci, budowania klimatu zaufania i odbudowania poprawnych relacji rodzinnych.

Działalność prowadzenia świetlicy akceptuje Urząd Miejski w Kozienicach wpierając finansowo, udostępnia możliwość korzystania z obiektów sportowych. Ponadto współpracujemy ze szkołami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, kuratorami społecznymi, organizacjami pozarządowymi jak: CARITAS i PCK oraz wolontariuszami i sponsorami. Dzięki ich pomocy organizowane są różne spotkania integracyjne. 
    © 2007 MGOPS Kozienice                                Administrator: Kamil Jurkiewicz                          Wszelkie prawa zastrzeżone !