Dzisiaj jest: niedziela 15 września 2019 r..  
   
  Imieniny obchodzą: Albin, Nikodem, Roland      
 
 Menu
Strona główna
O nas
Nasi Klienci
Świetlica środowiskowa
Programy i projekty
Godziny pracy
Rejony pracy socjalnej
Współpraca
Kontakt
Jak trafić
Pliki do pobrania
Inne strony
PARTNER KARTY DUŻEJ RODZINY
KOZIENICKA KARTA RODZINY
Aktualności
Klauzula Informacyjna RODO
Fotogaleria
KARTA DUŻEJ RODZINY
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Portal Empatia
Punkt bezpłatnej pomocy prawnej
Sprawozdania finansowe
 Świadczenia Rodzinne
PROGRAM DOBRY START
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Świadczenia Rodzinne
Zasiłek Rodzinny
Becikowe
Zasiłek Pielęgnacyjny
Świadczenie Pielęgnacyjne
Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
Wymagane dokumenty
Za Życiem
 Fundusz Alimentacyjny
Fundusz Alimentacyjny
Wymagane dokumenty
Program Dobry Start
Adresy e-mail z których będą wysyłane informację o przyznaniu świadczenia: sw@opskozienice.pl, dobrystart@opskozienice.pl, mgops@opskozienice.plInformację o Programie Dobry Start: Informację o Programie Dobry Start

Wniosek o świadczenie Dobry Start: Wzór wniosku o świadczenie

DOBRY START dla ucznia

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje:

- rodzicom,

- opiekunom faktycznym,

- opiekunom prawnym,

- rodzinom zastępczym,

- osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

- dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

- osobom uczącym się.

Ważne: Świadczenie dobry start przysługuje także osobie uczącej się (pojęcie to nie występuje w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), którą jest:

- pełnoletnia osoba ucząca się w szkole, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz

- osoba usamodzielniana, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 140).

Świadczenie ,,Dobry Start''przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia lub - w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 24 roku życia.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. ,,zerówce'' prowadzonej w szkole.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia ,,Dobry Start'' są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek o świadczenie z programu ,,Dobry Start'' można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Wnioski o świadczenie ,,Dobry Start'' będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice w godzinach :

Poniedziałek od 7:30 do 16:30

Wtorek czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 14:30 
    © 2007 MGOPS Kozienice                                Administrator: Kamil Jurkiewicz                          Wszelkie prawa zastrzeżone !